STRONA GŁÓWNA
POLITYKA JAKOŚCI
USŁUGI TRANSPORTOWE I HOLOWNICZE
USŁUGI MAKLERSKIE I AGENCYJNE
RZECZOZNAWSTWO
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
AKTUALNOŚCI
KARTY Z ARCHIWUM
PRACA
KONTAKT    POSZUKIWANI KANDYDACI DO PRACY  

2005-09-14

2005-09-14

Do pracy na własnych jednostkach poszukiwani są kandydaci
o następujących minimalnych kwalifikacjach:

ŻEGLUGA MORSKA

1. Posiadacz DYPLOMU KAPITANA ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ, z doświadczeniem
w pracy na holownikach, samodzielnie manewrujący.

2. Posiadacz DYPLOMU OFICERA MECHANIKA,  z doświadczeniem w pracy
na holownikach.

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

3. Posiadacz PATENTU KAPITANA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ KLASY A,
z doświadczeniem w pracy na pchaczach; pożądana znajomość portów
morskich w Gdansku i Gdyni.

4. Posiadacz ŚWIADECTWA STERNIKA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ,
z doświadczeniem w pracy na pchaczach; pożądana znajomość portów
morskich w Gdańsku i Gdyni.

_____________________________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV
pocztą elektoniczną (trimar@trimar.pl) lub faksem (058 627 48 99).


 

Powered by Agencja VSP